Förtroendevalda

Bostadsrättsföreningen Hjälmö

Farsta Centrum

Föreningen är medlem i HSB Stockholm


Styrelseledamöter

Ulf Lygnell, ordförande, tel: 08-94 80 60, 070-794 20 76

Thomas Ginner, vice ordförand tel: 070-585 01 12

Anna-Karin Lorentz, sekreterare, tel: 073-021 0 636

Tommy Österberg, vice värd tel: 070-666 59 34

Alf Lindström, ordinarie ledamot, te:l 076-022 12 04


Matthias Anbratt, utsedd av HSB Stockholm, tel: 070-796 08 03

                                             

Styrelsesuppleanter

Göran Björk, tel: 070-926 51 81

Jennie Andersson, tel: 076-272 71 80                   

                                         

Fritidskommitté

Evy Botzelman, tel: 070-888 55 78

Thomas Ginner, tel: 070-585 01 12

Ingelej Kindlund, tel: 076-812 34 04

Marianne Pettersson, tel: 08-604 75 37

                                                                                                                   

Revisorer

Tore Andersson, tel:  08-93 34 05

Kalle Skoog, suppleant, tel:  08-771 35 12

Bo Revison AB, tel: 08-785 30 00


Pensionärsklubb


Margareta Nilsson Karlsson, sekreterare tel :070-659 73 03

Britt Rudheim, kassör, tel: 08-604 67 93Valberedning

Monica Abrahamsson, tel: 08-93 70 11

Susanne Stoltz, Farstavägen 91 tel: 070-759 96 25

Björn Ax, tel: 070-759 04 92


Redaktörer för Hjälmöinformation

Ulf Lygnell, tel:  08-94 80 60

Stig Lindqvist, tel: 073-610 07 77


Hemsida

www.brfhjalmo.se

Redaktör Göran Björk, tel: 070-926 51 81