Praktiska råd & anvisningar

Bostadsrättsföreningen Hjälmö

Farsta Centrum

Föreningen är medlem i HSB Stockholm

Praktiska råd och anvisningar

Akuta problem

Hissfel anmäls dygnet runt till 0771 50 00 00. Alla hissar är försedda med automatisk uppringning till hissföretaget dygnet runt. Tryck på därför avsedd knapp i hissen vid stopp eller behov av akut hjälp när du är i hissen. Underrätta vicevärd eller fastighetsskötare efteråt.


Vid andra akuta problem som vattenläckage och skadegörelse som kräver insatser omgående,

kontakta vicevärden eller Ulf Lygnell, tel 08-94 80 60, 070-794 20 76

Kan du inte nå dem ringer du SOS Alarm, tel 08-454 25 26.


Vid brand ringer du 112. Samma nummer slår du om du behöver hjälp av polis.


Garage och uppställningsplatser


Bilgarage

Det finns 91 garage. 89 av dem avses för bilar. Vicevärden för kölistor för garage.

Garagen är avsedda för förvaring av fordon med tillbehör t.ex. hjul och takräcke. Brännbart material får inte förvaras i garagen. Utrymmet intill fläkt skall vara fritt.


Biluppställningsplatser med eluttag för värmare

Det finns platser med  eluttag för värmare. Vicevärden för kölistor för sådana platser.


Laddning av elbilar.

Laddning av elbilar får ej ske i garage eller i motorvärmaruttag. Vår elanläggning är ej byggd för detta. Det saknas bl.a. jordfelsbrytare.


Biluppställningsplatser utan uttag för elvärme

Det är kö till sådana platser för närvarande.


MC-platser

Det finns 8 MC-platser i två garage.


Besöksparkering

Antalet platser för besökares bilparkering är  14. De finns  dels omedelbart till höger efter uppfarten till området, dels till vänster om uppfarten bortom garagen.


Det finns en plats för besöksparkering  utanför 91:an, närmast för besökare som övernattar i föreningens övernattningslägenhet i 91:an. Det finns en handikappgästplats utanför 89'an.


Besökare till  medlemmar måste placera ett plastkort för parkering väl synligt på panelen framför ratten på bilen.


Medlem får sådant plastkort av vicevärden för den eller de besökare som kommer ofta. I andra fall får besökaren hämta ett plastkort hos medlemmen vid varje besök.


Parkering på andra platser inom föreningens område är förbjuden.  Av- och pålastning är dock tillåten.


Föreningen har ett avtal med ett företag för kontroll av felparkeringar. Den besökare som inte sätter upp plastkortet på sätt nyss angetts, riskerar att få betala en parkeringsavgift till företaget.


Cykelrum


Det finns ett cykelrum i varje hus. Vicevärden lämnar ut nyckel till rummet mot kvitto.

Avfallshantering


Källsortering


Medlem skall sortera sina sopor i


  •     tidningar och kontorspapper
  •     färgat glas
  •     ofärgat glas
  •     metallförpackningar
  •     pappkartonger och wellpapp
  •     plastförpackningar


De källsorterade soporna skall medlemmen lägga i därför avsedda kärl i Återvinningsrummet i garagelängan utanför 89:an.


Hushållssopor


Hushållssopor kastas i sopnedkasten. Observera att soppåsarna ej får vara för tunga.


Grovsopor


Gamla möbler, uttjänta TV-apparater och andra grovsopor ställs i Grovsoprummet intill Återvinningsrummet.

Gamla spisar,tvättmaskiner, diskmaskiner och kylskåp skall inte ställas hit utan forslas till Återvinningscentral. Gammal färg och kemikalier och annat farligt avfall skall lämnas på Miljöstation. Närmaste finns på OKQ8 på andra sidan Farstavägen.


Tvättstugor och torkrum


Tvättstuga och torkrum finns i varje hus. Det finns en grovtvättstuga i 89:an. Bokning av tid i tvättstugorna görs på en lista som hänger på en tavla utanför tvättstugorna. Följ de instruktioner som finns utanför och i tvättstugorna men även i torkrummen. Kontakta vicevärden om du får något problem med utrustningen vid tvätt och torkning som du inte själv kan komma till rätta med.


Renovering av lägenhet


Enligt bostadsrättslagen 7 kap 7§ stadgas att bostadsrättsinnehavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärd som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ledningar för avlopp, värme eller vatten samt annan väsentlig förändring.

För brf Hjälmö gäller att skall sådana arbeten utföras som nämnts ovan är bostadsrättsinnehavaren skyldig att till vicevärden överlämna detaljerad beskrivning och ritning över arbetena samt tidsåtgång för godkännannde. Vicevärden kan hänskjuta ärendet till styrelsen. Vicevärden skall härvid ha kontinuerlig besiktningsrätt under arbetets gång.

Störande arbeten, ex. bilning, får bara ske mellan 8-17 vardagar. Om inte det störande arbetet är mycket kortvarigt skall du informera i entre´n under vilken tid de kommer att utföras.

Målning, tapetsering och andra enklare arbeten kan du utföra utan att kontakta vicevärden.

Våra fastigheter är K-märkta, dvs de är särskilt värdefulla från bl.a. kulturhistorisk och konstnärlig synpunkt. Det innebär att fastigheternas ursprungliga utformning och färg skall bevaras. Medlem får således inte på balkongen montera eller upsätta paraboler, markiser, gardiner eller andra anordningar som förfular eller ändrar anblicken utifrån.Antennanläggning


Våra hus är anslutna till Com Hem och vi har tillgång till deras analoga basutbud enligt nedan:

Program

Kanal

SVT1 ABC

VHF 5

SVT2 ABC

VHF 7

SVTB/SVT24

S 13

Kunskapskanalen

VHF 10

TV3 Stockholm

VHF 11

TV4 Stockholm

VHF6

Kanal5 Stockholm

S 11

TV6

VHF 8

Sjuan Stockholm

S 14

TV8

S 8

Kanal 9

S 7

TV10

S 15

Kanal 11

S 16

TV12

S 17

TLC

S 9

FOX

S 18

FTV

S 12

Öppna kanalen

VHF 9

Ytterligare kanaler kan mot avgift beställas hos Com Hem:s kundtjänst på telefonnummer 90 222.

Hit ringer man även för att beställa bredband och telefoni.