Fritid & Lokaler

Bostadsrättsföreningen Hjälmö

Farsta Centrum

Föreningen är medlem i HSB Stockholm

Livet i Hjälmö


Varje vår hålls årsstämma.


På hösten hålls ett rådslag där aktuella frågor diskuteras.


Nya medlemmar inbjudes vid lämpligt tillfälle till en introduktion.


Styrelsen ger ut ett informationsblad till medlemmarna - Hjälmöinformation. Bladet kommer ut ett par gånger per år. Redaktörer är Ulf Lygnell, tel. 08-94 80 60. och Stig Lindqvist, tel. 073-610 07 77. Löpande information lämnas via anslag och på hemsidan under "Aktuellt".


Föreningen har en heltidsanställd vicevärd .


Fritidskommittén är liksom Pensionärsklubben livaktig.


Fritidskommittén ordnar PUB-aftnar och andra träffar i fritidslokalen, kräftskiva i föreningens trädgård, vårstädning, m.m.


Pensionärsklubben ordnar träffar i fritidslokalen i princip varje onsdag, studiecirklar och utflykter.


Vid onsdagsträffen serveras kaffe med dopp. Den är öppen för alla medlemmar - inte bara för pensionärer.

Gemensamma lokaler


De gemensamma lokalerna, är fritidslokalen, ett motionsrum med bastu i 87:an, hobbyrum i 89:an, datalokal, vävkammare och övernattningslägenhet i 91:an.


Medlemmarna får hyra fritidslokalen för enskilda fester o dyl för 150 kronor gången, övernattningslägenheten för 150 kronor dygnet, dock högst sju dygn. Städning utföres av den som hyr lokal / lägenhet.


Bokning görs i bägge fallen hos vicevärden, tel. 604 59 34 


Motionsrum, bastu, hobbyrum och datalokal får användas utan kostnad. För information kontakta vicevärden, tel 604 59 34.