Våra fastigheter

Bostadsrättsföreningen Hjälmö

Farsta Centrum

Föreningen är medlem i HSB Stockholm

Fastigheterna


 


Bostadsrättsföreningen Hjälmö äger tre 16-våningars punkthus. De färdigställdes 1960 - 61.Husen är ritade av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius, som även svarat för utformningen av det ursprungliga Farsta Centrum.Husen anses i fackkretsar vara av mycket hög arkitektonisk klass med sina vackra silhuetter som reser sig ur berggrunden. Föreningen lyckades 1991 förhindra ett nybygge mot Farstaplan som skulle förfulat anblicken av husen.Föreningens mark - c:a 17.000 kvm - disponeras med tomträtt och är indelad i Hjälmö 1 (två hus, Farstavägen 89 och 91) och Hjälmö 2 (ett hus, Farstavägen 87).Husen har en sammanlagd yta av c:a 16.000 kvm bruksarea och inrymmer 235 lägenheter, fördelade enligt följande