Ekonomi

Bostadsrättsföreningen Hjälmö

Farsta Centrum

Föreningen är medlem i HSB Stockholm

Ekonomin


De närmare uppgifterna om vår ekonomi finner du i årsredovisningen för 2017.


Här följer en kort populärversion.


Vår omsättning - dvs. storleken av inkomsterna, som främst utgörs av avgifter från medlemmarna, ligger på ca 8,5 miljoner kronor.


Avgiftsnivå

Styrelsen beslutde att sänka avgifterna från den 1 januari 2016 med 15 %. Orsaken till det är att vi har en mycket stor kassa, bl a till följd av kraftigt minskade räntekostnader. Större delen av kassan är dessutom inte skyddad av den så kallade "insättningsgarantin". Avgifterna ligger då på knappt 500 kr/kvm.


Underhåll


Avloppen renoverades genom  inplastning av de gamla rören under 2005 och början av 2006. Kostnaden uppgick till ca 8 miljoner kronor.


Nya kall- och varmvattenrör har installerats under 2006-2008.  Kostnaden för detta  uppgick till cirka 7,5 miljoner kronor. Föreningen svarar inte för renovering av badrummen.


En omfattande hissrenovering genomfördes 2009 till en kostnad av c:a 4 miljoner kronor.


Balkongerna renoverades under åren 2009-2012. Kostnaden för renoveringen uppgick till drygt 17 miljoner kronor.


Vad gäller framtida större underhållsinsatser kan utbyte av samtliga värmeelement bli akuellt. Finansiering sker via kassan och lån.


Soliditet


Föreningens totala låneskuld uppgår till c:a 33 miljoner kronor. Taxeringsvärdet är cirka 199 miljoner kronor.

Vi har alltså en mycket låg belåningsgrad,  dvs. god soliditet. Det innebär att vi har lätt att få lån

till bra villkor (se nedan).Löpande kostnader


Driftkostnaderna innefattande personalkostnader uppgår till ca. 7 miljoner kronor. Den överlägset största kostnaden avser värme (ca 2,0 mkr). Tomträttsavgälden uppgår till ca 900. 000 kronor och gäller fram till år 2020.


Räntekostnaderna under år 201 kommer att uppgå till c:a 320 000 kronor. De flesta räntesatser ligger runt 1% och är bundna till slutet av 20.